2013. április 23., kedd

Korcs egészben...

Fóbiáktól bódult szemekkel
bámulunk az akasztófák mezejére,
s lassan minden felelettel
közelebb a remegésetek vége...

S magam is szenvedek a zord fagyoktól...

Magzatként heverve szorítom azt,
mit már oly rég feléltem
s nem láthatok többé mást,
csak amit valaha reméltem.

S nem kacag már reám az
ostoba erény sem...

Talán mert rögeszméket csodáltam,
akárcsak ti, vétlen függelékei
e világnak s magam is csak
jegyzet vagyok... ki már
sosem kiálthat...

Talán nem hallok többé zenét
sem... csak reszketésetek
zúg majd fülembe s a sikolyok,
mit sosem kértem! Mit fattyak
dúdolnak túl rég óta,
nagyon mélyen.

Azt hittem alább hagy,
azt hittem elhalkul majd
a mesékben, de egyre csak
zúg, s kitölti egészem...

Hát maradok magzat, maradok
étlen. maradok senki
e korcs egészben.

Fehér Dávid, 2013-04-23

2013. április 20., szombat

Azt öleld meg!Akkor nehéz lépni igazán,
ha a szürkeség mögé indulunk…
s ott keressük azt, mi talán
nem is a mi utunk.

De égi szóktól kénytelen,
erőtlen léptekkel fölénk
hajolnak tréfás angyalok
s remegő lábbal mostohák
talaján eltévedve…

… én ott vagyok.

Akácot adtak csupán kötélnek
a bennem tivornyázó,
tépett szárnyú remények.

Kérlek te az elsőt ne ekképp
lépd meg!

Ne keresd azokat,
kik még sosem voltunk!
Ne csak azt keresd ki
tétován remeg magában,
hisz felemészt korcs
mivoltunk.

Mélyre nézz és lásd
az alkonyt… lásd a
fuldokló csodákat!

Lásd a vöröset s lásd
a kéket, lásd mit
a faarcok nem látnak.

S ott is ott leszek, csak
győzz majd megismerni!
Adj erőt a széphez
s száraz ajkamhoz
boldogságot emelj, kérlek!

Csak egy kortyot adj,
aprót a szegénynek!
Nem többet, csak ha rám
találtál, tudjak szólni néked!

Csak találj meg ott, hogy
tovább ne féljek!
Tudod… ott… igazán
középen!

Nézz a szemembe mélyen
s lesd meg a rejtett egészem!
Ekkor láthatsz meg csak
igazán… s ha elhessegetted
a felettem keringő vadakat
- kit a mocsok égisze alatt -
örökkön követnek,
kit ott találsz majd,

kérlek azt öleld meg!

Fehér Dávid, 2013-04-20

2013. április 14., vasárnap

Zárt zuhanás…
Egyazon sémára
zuhanunk mind…
Csupán az okok
nem testvérek többé.
Felhagyunk a széppel,
majd téves erények
válnak börtönökké.

Kalitkába zárva tépi
arcunk a hőn áhított
öröklét, mint szárnyaszegett
- kínt csicsergő – angyalok, úgy
zarándokolunk egyre lentebb,
s apránként a szürkeség válik
zöldözönné’.

Saját csodáinkba fulladunk
s közben szépszomj’ nevet
ki minket, hisz keringet
az örömmé lett „talán”
és „szerinted”.

Fájón csapódunk önmagunk
rácsainak minden jónak
hitt pillanat után, de végül
leérkezünk s a szépség
szelétől könnyes arccal
veszteglünk magunkban
tovább,

mérhetetlenül bután.

Fehér Dávid, 2013-04-14

2013. április 9., kedd

Tétova tündöklés…Távolságot szül körénk
a tétova tündöklés,
ürességet.

Amorf univerzumokat
kerget köröttünk a szél,
amolyan, tünetlétet’.

Ismét nem láttalak meg
a fényhomályban.

Fel-felvillant kérdő
mosollyal Eiréném
de mint korábban,
elvakított ismét

a tétova tündöklés.

Fehér Dávid, 2013-04-09