2013. január 27., vasárnap

Tovatűnt…
Végül ráncos elmével,
fáradtan ülünk
önmagunkban…

Pilláink mind
nehezebbek,
s szűkszavúan
meredünk
sózott orcánk
mögül…

S te sem tudod
mit látsz a falakban…

Komoran vonaglik
az óra körös-körül
s nem értjük hova
tűnt a tisztesség.

Reszketve várjuk
milyen alakban
nyújtja kezét s
miként csilingeli
fülünkbe,

„tessék,
tovaszállt a
mosolygó
emberség…”

Fehér Dávid, 2013-01-27

2013. január 19., szombat

Halvány árnyak…Lassan ölelik egymást
a jóság pillái…

Tengervizet engednek
az óvott gömbök,
s arcunk talajára
halvány árnyakat
szárít a talán…

Ördög fordult felénk
s hazám,

…te csókot
adtál homlokára…

Orcád homokjára
taposott e világ,
s én nem tudtam
felemelni a hitvány
rönköket…

Árnyainkban vacog
a hiány s a hajnal
közelsége kiránt
a majdnem felölelt
boldogságból…

Fehér Dávid, 2013-01-19

2013. január 2., szerda

Szomjazó világok…Kietlen világba szédültem
mint érben forgó falevél.
Új hazák gömbjeit félem,
s megrekedtem ott…

… hisz oly sötét mindben a tér.

Te tudtad csupán, hogy kell
lopott fénnyel éltetni a
a kimúlót, de ne félj...

mert sosem lesz egy gömb
sem enyém…

Itt rekedtem… itt, hol
a gazdagság a remény
s olcsók vére csordogál
fattyak szívének
peremén…

S te tönkre tetted mindazt,
mi engem talán valaha
félt…

…elvetted a kardot,
s elvetted a fényt.

Vakon heverve tompa
kézzel könyörögjük
az új Napokat,
de a felismerés
többé nem halogat…

S egyre sivárabb az út,
több a fertő, s mind több
a romlás és egyre
csak szomjazunk,
míg összerogyván

ránk találnak
a csillagok.

Felettünk köröznek
kopasznyakú, fekete tollú,
csőrös angyalok,
s mert te hontalan
lettél hazám, miattad
én is az vagyok…

Fehér Dávid, 2013-01-03